پخش پیچ و مهره در تهران

درجات انواع پیچ و مهره

پیچ و مهره
انواع پیچ
فوریه 21, 2019
پیچ و مهره
آزمایش ‌های پیچ و مهره و واشر
فوریه 21, 2019
پیچ و مهره

پیچ و مهره

درجات انواع پیچ و مهره

نوع اتصال دهندهقطردرجاتدرجاتدرجاتدرجات
پیچ شش گوشهM-12 to M-100۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
پیچ و مهره هگزM-12 to M-100۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
پیچ های شش گوشه سکه ایM-12 to M-100۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
پیچ پیچ سوکتM-30 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
مهره شش گوشM-30 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
مهره شش گوش قفلیM-30 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
مهره شش گوش بدون قفلM-30 to M-64۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
Hex castle nutsM-12 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
مهره شش گوش سنگینM-12 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
واشرM-12 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱
استد بولتM-12 to M-72۳۰۴ / ۳۰۴ L۳۱۶ / ۳۱۶ L۳۱۰ / ۳۱۰ S۴۱۰ / ۴۳۱

 

 

پیچ و مهره

پیچ و مهره

پیچ و مهره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *