پخش پیچ و مهره در تهران

درجه بندی استحکام و مقاومت پیچ ها

پیچ و مهره
آبکاری الکتروشیمیایی و شیمیایی
فوریه 11, 2019
پیچ و مهره
پوشش گالوانیزه گرم
فوریه 11, 2019
پیچ و مهره

درجه بندی استحکام و مقاومت پیچ ها

درجه بندی استحکام و مقاومت پیچ ها

درجه بندی استحکام و مقاومت پیچ ها

معمولا کارخانجات تولید پیچ ، آن ها را بر اساس مقاومت پیچ ها یا تحمل نیرو به انواع مختلف تقسیم بندی میکنند که اعداد حک شده بر پیچ ها معرف این طبقه بندی می باشد .درجه بندی پیچ ها براساس مقاومت کششی انجام شده  و درسیستم متریک ، property class نامیده می شود.

نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ های متریک توسط اعداد و به صورت زیر است:

عدد قبل ازاعشار، معرف یک درصد حداقل مقاومت کششی برحسب مگاپاسکال ( MPa ) وعدد بعداز اعشارمعرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل مقاومت کششی است.

اعداد فوق هردو به طورتقریبی و دقیق نیستند. به عنوان مثال درکلاس ۴٫۶ عدد اول معرف یک صدم مقاومت کششی (مقاومت در حد گسیختگی) برحسب مگاپاسکال ( Mpa ) 4=0.01*400  و عدد بعد از اعشار معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل مقاومت کششی (مقاومت درحدگسیختگی) است،یعنی مقاومت کششی (مقاومت درحدگسیختگی) ضرب درعدد بعداز اعشار تقسیم بر ۱۰  برابراست با استحکام تسلیم برحسب مگاپاسکال( Mpa )  ۴۰۰*۶/۱۰=۲۴. مقادیر استحکام نامی است واعداد واقعی پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد.

استحکام تسلیم همواره برحسب درصدی از استحکام کششی بیان میشود. به عبارت دیگر با ضرب اعداد قبل و بعد از اعشار در هم و نیز درعدد ۱۰ استحکام تسلیم به دست می آید. به عنوان مثال: استحکام تسلیم پیچ ۶/۴ برابراست با ۲۴۰ مگاپاسکال( ۶*۴*۱۰-۲۴۰ ). گرید تمام پیچ ها با هر درجه ی استحکامی باید روی سر پیچ به طور خوانا درج شود. در این مورد گرید پیچ های۸/۸ و بالاتر ترجیحاً درکنار سر پیچ یا روی آن درج می شود.مقایسه ی تقریبی درجه بندی استحکام پیچ ها در سیستم اینچی و متریک درجدول ۲ آمده است.

 طبقه بندی ISO

۹٫۸

۸٫۸

۵٫۸

۴٫۶

۱۰٫۹

 

 طبقه بندی اینچی

۵

۵

۲

۱

۸

 مدل ASTM

A449

A325

***

A307

A490

البته اگر قطر اسمی پیچ ها کمتر از ۵mm باشد، نیازی به درج گرید روی آن نیست. تقریبا جهت پیچ های متریک در استاندارد ISO 898 ، ده نوع گرید مکانیکی تعریف شده است.

توجه: دراستانداردهایISO و DIN گرید های مختلفی تعریف شده که جدول تبدیل آنها دراستاندارد DIN 267-3

آمده است.

پیچ و مهره

درجه بندی استحکام و مقاومت پیچ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *