پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ و مهره

فوریه 10, 2022
پیچ و مهره خشکه

خرید پیچ و مهره خشکه ۱۰٫۹ در تهران

خرید پیچ و مهره خشکه ۱۰٫۹ در تهران خرید اینترنتی پیچ و مهره خشکه ۱۰٫۹ در تهران این روزها با پیشرفت تکنولوژی و خرید محصول به […]
ژانویه 1, 2022
پیچ کلاس 10.9

پیچ و مهره خشکه کلاس ۱۰٫۹

پیچ و مهره خشکه کلاس ۱۰٫۹ پیچ و مهره خشکه کلاس ۱۰٫۹ پیچ و مهره های کلاس ۱۰٫۹ از فولاد با درصد کربن متوسط تولید شده […]
دسامبر 22, 2021
پیچ خشکه 10.9

پیچ HV گرید ۱۰٫۹ چیست و چه کاربردی دارد ؟

پیچ HV گرید ۱۰٫۹ چیست و چه کاربردی دارد ؟ پیچ hv پیچ hv یکی از پیچ و مهره‌هایی است که در صنایع مختلف کاربرد زیادی […]
دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150 قدرت و […]
دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120 قدرت و […]
دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70 قدرت و […]