پخش پیچ و مهره در تهران

وبلاگ

آوریل 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x150 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه […]
آوریل 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x140 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه […]
آوریل 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x160

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ نیم رزوه M20x160 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه […]
آوریل 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x250

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x250 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

اندازه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x200

پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x200 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه انواع پیچ‌ها […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x300 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

واشر فنری آهنی

واشر فنری آهنی واشر فنری آهنی دسته  از  اتصالات است  که  دولبه آن از یک دیگر جدا می  باشد ، که به طور معمول برای توزیع بار […]
آوریل 14, 2019
پیچ و مهره

واشر تخت اچ وی

واشر تخت اچ وی واشر تخت اچ وی یا واشر اچ وی بصورت یک صفحه نازک با یک سوراخ در مرکز می باشد که یکی  از  […]
آوریل 14, 2019
پیچ و مهره

واشر تخت آهنی

واشر تخت آهنی واشر تخت آهنی یا واشر آهنی بصورت یک صفحه نازک با یک سوراخ در مرکز می باشد که یکی  از  مهترین و پرکاربردترین انواع […]