پخش پیچ و مهره در تهران

مهره

آوریل 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x250

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x250 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

اندازه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x200

پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x200 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه انواع پیچ‌ها […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ مدل نیم رزوه M20x300 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص […]
آوریل 15, 2019
پیچ و مهره

واشر فنری آهنی

واشر فنری آهنی واشر فنری آهنی دسته  از  اتصالات است  که  دولبه آن از یک دیگر جدا می  باشد ، که به طور معمول برای توزیع بار […]
آوریل 14, 2019
پیچ و مهره

واشر تخت اچ وی

واشر تخت اچ وی واشر تخت اچ وی یا واشر اچ وی بصورت یک صفحه نازک با یک سوراخ در مرکز می باشد که یکی  از  […]
آوریل 14, 2019
پیچ و مهره

واشر تخت آهنی

واشر تخت آهنی واشر تخت آهنی یا واشر آهنی بصورت یک صفحه نازک با یک سوراخ در مرکز می باشد که یکی  از  مهترین و پرکاربردترین انواع […]
آوریل 14, 2019
پیچ و مهره

اتصال سازه ها با استفاده از پیچ و مهره

اتصال سازه ها با استفاده از پیچ و مهره از آنجاییکه امروزه اتصالات پیچ و مهره ای به دیگر اتصالات ترجیح داده می شوند ، تمرکز خود را […]
آوریل 13, 2019
پیچ و مهره

روشهای (فرآیند) تولید پیچ و مهره

روشهای (فرآیند) تولید پیچ و مهره پیچ ها با درنظرگرفتن محل کاربرد، اندازه، دقت وتعداد از طرق مختلفی تولید میشوند. الف) ماشینکاری ۱- تراشکاری: معمولا”پیچ های خاصی […]
آوریل 13, 2019
پیچ و مهره

بازرسی چشمی پیچ و مهره ۲

بازرسی چشمی پیچ و مهره ۲ از آنجایی که بازرسی ظاهری، میتواند موجب کاهش سایر هزینه های بازرسی نظیر آزمون های مخرب و غیر مخرب شود، […]